Menu
EUR
  • Gratis verzending vanaf €100
  • Klarna: Shop nu, betaal binnen 14 dagen
  • Follow us @wonderforkids | @wonderforbaby
  • Inspiratie & de laatste updates? Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Algemene voorwaarden

Privacy policy

Dit is de website van WONDER for kids
WONDER for kids is een onderdeel van rock that label bv
Ons adres: Houtstraat 46, 6511 JP Nijmegen
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 66357861
Ons BTW nummer: NL856510956B01

Rock that LABEL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen of doorspelen.

Als je een account op Rock that LABEL aanmaakt slaan wij de gegevens van de klanten op om de volgende diensten te leveren:

Wij hebben je naam, e-mailadres, afleveradres en factuuradres nodig om de bestelling uit te voeren, je daarvan op de hoogte te houden en het naar je te versturen.

Persoonlijke gegevens 
Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen of doorspelen.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Vragen over ons privacy beleid?
Als je het niet eens bent of vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met ons via e-mail: [email protected]

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rock that Label die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op wonderforkids.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Rock that Label dit duidelijk vermelden.
2.2 Rock that Label zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Rock that Label niet.
2.3 Rock that Label zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Rock that Label is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Rock that Label de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Rock that Label vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Rock that Label het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Als u ingaat op een aanbod sluit u een overeenkomst. Als u daarbij een prijs hebt afgesproken, zit u daaraan vast.  U hebt geen recht op geld terug wanneer een product na de overeenkomst wordt afgeprijst door Rock that Label.
4.3 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Rock that Label prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Rock that Label van belang zijn.
4.4 Betaling dient te geschieden op een door Rock that Label aangeboden betaalwijze. Rock that Label kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Rock that Label is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Rock that Label is bijgeschreven.
4.5 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Rock that Label zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.6. Indien de consument in gebreke blijft, is Rock that Label gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.
4.7 Stuur je een sale item retour en kom je onder het aantal van de juiste kortingscode dan wordt dit berekend met het geretourneerde bedrag.
4.8 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is word geheel de order geannuleerd en het bedrag terug gestort naar de bij ons bekende rekening.

 

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Rock that Label het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Rock that Label niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Rock that Label zijn vermeld. Rock that Label kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Rock that Label geleverde producten of diensten blijven eigendom van Rock that Label totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Rock that Label draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Rock that Label daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Rock that Label zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Rock that Label.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Rock that Label.
8.2 Rock that Label zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Rock that Label daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Rock that Label de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Rock that Label kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Rock that Label heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Rock that Label en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Rock that Label en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »